top of page
blog LS3.jpg

Katarzyna

prawnik kanonista z wykształcenia i z zamiłowania również:)

Po przepracowaniu kilku lat w Metropolitalnym Sądzie Warszawskim postanowiła założyć bloga www.poradykanoniczne.pl. Poprzez niego pragnie przybliżyć zasady panujące w Kościele Katolickim. Indywidualnie również udzieli porad kanonicznych, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, w zakładce

 

Może się zdarzyć, że zgoda małżeńska będzie bezskuteczna, a tym samym małżeństwo będzie nieważne w sytuacji, gdy mimo tego, że osoba zawierająca małżeństwo zdaje sobie sprawę z natury małżeństwa i wie czym ono jest, to jednak nie ma rozeznania co do powagi i wartości przekazywanych istotnych praw i obowiązków małżeńskich. Dzieje się tak, gdyż obowiązki i prawa małżeńskie (takie jak np.: zawiązanie nierozerwalnej wspólnoty całego życia, zmierzanie do wspólnego dobra, zrodzenie i wychowanie potomstwa) są przedmiotem umowy małżeńskiej, a ten kto nie zdaje sobie sprawy z przedmiotu umowy, nie może jej ważnie zawrzeć. Mówiąc o braku rozeznania co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich mamy na myśli lekkomyślne podejście do sakramentu małżeństwa osób w niego wstępujących, a także ich niedojrzałość emocjonalną, która sprawia, że nie przywiązują oni żadnej wagi do sakramentu małżeństwa oraz praw i obowiązków z niego wynikających.

Kanon 1095 § 2 brzmi:

§ 2. Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych.

Ponieważ zgoda małżeńska jest aktem woli, dlatego nieważność małżeństwa może być spowodowana nie tylko brakiem zgody, ale również różnymi okolicznościami, które mogą na nią wpływać. Dlatego też mówimy o wadach zgody małżeńskiej, czyli np.: o braku rozeznania co do praw i obowiązków małżeńskich, psychicznej niezdolności przyjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, błędzie, pozornej zgodzie na małżeństwo, przymusie czy bojaźni.

Kanon 1095 nr 1 brzmi:

§ 1. Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy są pozbawieni wystarczającego używania rozumu.

Kanoniści usiłując rozwiać wątpliwości tego kanonu ostatecznie doszli do wniosków, że kanon ten dotyczy osób, które są dotknięte chorobami umysłowymi, czyli np. schizofrenią lub w chwili wyrażania zgody małżeńskiej są pod wpływem środków odurzających jak np. alkohol, narkotyki, hipnoza.

Gdy odebrałam dziś telefon byłam przekonana, że będzie to standardowa rozmowa w sprawie porady. Jednakże zadowolenie i radość promieniująca od mojego rozmówcy była tak duża, że po pierwszych jego słowach zdałam sobie sprawę z tego, co się stało. Otóż był to telefon w sprawie wygranego procesu! Tak, procesu który zaczął się kilka lat temu i który właśnie dziś zakończył się pozytywnym wyrokiem dla stron procesowych.

W takich sytuacjach czuję się bardzo doceniona i jest mi niezmiernie miło, że kolejny proces zakończył się pozytywnie dla stron. To bardzo budujące uczucie, gdy dzięki mojej pomocy moi Klienci otrzymują powiadomienie o wyroku pozytywnym. Oby tak dalej!

bottom of page