top of page

Zapewniam:

       reprezentację strony powodowej i pozwanej przed Sądami Kościelnymi

       redagowanie skargi powodowej

       redagowanie wszelkich pism z /do Sądu Kościelnego

       redagowanie apelacji

       odpowiedź na uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego i na Publikację Akt

       możliwość zapoznania się z aktami na każdym etapie procesu po spełnieniu warunków

       pomoc prawną na każdym etapie postępowania sądowego

 

 

Podczas konsultacji prawnej zostaną omówione i wyjaśnione wszelkie wątpliwości dotyczące zagadnień z zakresu prawa kanonicznego a osoba zainteresowana zostanie gruntownie poinformowana o przebiegu procesu kościelnego.

 

W celu umówienia się na spotkanie proszę o

 

bottom of page