top of page

Kodeks Prawa Kanonicznego wyróżnia 3 grupy tytułów nieważności małżeństwa. Są one ściśle określone i dlatego prawo kanoniczne wyróżnia:

      1. Zrywające przeszkody małżeńskie

      2. Wady zgody małżeńskiej

      3. Brak formy kanonicznej zawarcia małżeństwa

       ZRYWAJĄCE PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE:

      1. brak wieku

      2. niemoc płciowa

      3. węzeł małżeński

      4. różna religia/różna wiara

      5. święcenia

      6. ślub czystości

      7. uprowadzenie

      8. małżonkobójstwo

      9. pokrewieństwo

     10. powinowactwo

     11. pokrewieństwo prawne

     12. przyzwoitość publiczna

       WADY ZGODY MAŁŻEŃSKIEJ:

      1. brak dostatecznego używania rozumu

      2. brak rozeznania, co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich

      3. niezdolność do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej

      4. błąd i podstępne wprowadzenie w błąd

      5. symulacja zgody małżeńskiej

      6. zgoda warunkowa

      7. przymus i bojaźń

       BRAK FORMY KANONICZNEJ

bottom of page