top of page
LS1.jpg

Istnieją 3 opcje współpracy ze mną:

1. podpisanie pełnomocnictwa, czyli udzielenie mi zgody na to bym pełniła funkcję adwokata kościelnego w danej sprawie

2. pomoc prawna doraźna na każdym etapie procesu, czyli np. napisanie przeze mnie pisma

3. udzielenie porady prawnej

Istotą procesu małżeńskiego jest zbadanie i orzeczenie czy dane małżeństwo zostało ważnie zawarte czy też nie.

 

Proces taki składa się z następujących etapów:

         złożenie skargi powodowej - pisma rozpoczynającego proces

         dekret powołania Trybunału Kolegialnego

         dekret przyjęcia skargi powodowej

         dekret rozpoczęcia postępowania dowodowego

 

         przesłuchanie stron procesowych lub tylko jednej strony

         przesłuchanie świadków

         dekret powołujący biegłego sądowego

 

         publikacja akt

         przedstawienie uwag Obrońcy Węzła Małżeńskiego

         wyrok pozytywny lub negatywny

         apelacja, gdy któraś ze stron czuje się pokrzywdzona wyrokiem I instancji

 

bottom of page