top of page
blog LS3.jpg

Katarzyna

prawnik kanonista z wykształcenia i z zamiłowania również:)

Po przepracowaniu kilku lat w Metropolitalnym Sądzie Warszawskim postanowiła założyć bloga www.poradykanoniczne.pl. Poprzez niego pragnie przybliżyć zasady panujące w Kościele Katolickim. Indywidualnie również udzieli porad kanonicznych, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, w zakładce

 

Ogólnie rzecz biorąc, aby prowadzić proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy w skardze powodowej, skierowanej do odpowiedniego Sądu Kościelnego, podać tytuł lub tytuły sporu. Te z kolei są ściśle określone i dlatego w prawie kanonicznym wyróżniamy:

- zrywające przeszkody małżeńskie

- wady zgody małżeńskiej

- brak kanonicznej formy zawarcia małżeństwa.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na wyżej wymieniony temat zapraszam do odwiedzania i czytania mojego bloga. Kolejny wpis przybliży Wam tematykę zrywających przeszkód małżeńskich!

Jeżeli osoby zainteresowane stwierdzeniem nieważności małżeństwa mają już napisaną skargę powodową popartą środkami dowodowymi, mają zgłoszonych świadków procesowych oraz mają ustalony tytuł lub tytuły sporu, to mogą złożyć skargę w Sądzie. Tylko w którym? - rodzi się pytanie.

Kodeks Prawa Kanoniczego z 1983 r. przewiduje 4 przypadki ustalania trybunału rozpatrującego sprawę. Według kanonu 1673 tegoż Kodeksu trybunałami w procesie o nieważność

małżeństwa są:

- trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte

- trybunał miejsca, w którym strona pozwana jest zameldowana lub przebywa na stałe

- trybunał miejsca, w którym strona powodowa mieszka na stałe (tylko w niektórych przypadkach)

oraz czwarty, ostatni z możliwych:

- trybunał miejsca, na którym trzeba będzie zbierać większość dowodów.

Każdy z nas na pewno posiada jakąś dokumentację medyczną. Może ona być bardziej obszerna lub trochę mniej, niemniej jednak, pomimo przebytych wielu chorób, nie każda z nich jest interesująca dla Sądu. I tak dla zobrazowania przykładu, przeziębienie nie jest chorobą świadczącą o nieważności małżeństwa. Ważna natomiast jest dokumentacja świadcząca o przebytych chorobach psychicznych i różnych hospitalizacjach z tym związanych lub pobytach w placówkach odwykowych czy poradniach leczenia uzależnień. I właśnie taką dokumentację należy dołączyć do akt, bez obaw o odrzucene jej jako dowodu w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

bottom of page