top of page
blog LS3.jpg

Katarzyna

prawnik kanonista z wykształcenia i z zamiłowania również:)

Po przepracowaniu kilku lat w Metropolitalnym Sądzie Warszawskim postanowiła założyć bloga www.poradykanoniczne.pl. Poprzez niego pragnie przybliżyć zasady panujące w Kościele Katolickim. Indywidualnie również udzieli porad kanonicznych, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, w zakładce

 

Kolejną przeszkodą jest tak zwana niemoc płciowa (impotentia coeundi), która brzmi:

§ 1. Niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego uprzednia i trwała, czy to ze strony mężczyzny czy kobiety, czy to absolutna czy względna, czyni małżeństwo nieważnym z samej jego natury.

§ 2. Jeśli przeszkoda niezdolności jest wątpliwa, czy wątpliwość ta jest prawna czy faktyczna, nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa ani też, dopóki trwa wątpliwość, orzekać o jego nieważności.

§ 3. Niepłodność ani nie wzbrania zawarcia małżeństwa, ani nie powoduje jego nieważności, z zachowaniem przepisu kan. 1098.

Katalog przeszkód zrywających otwiera przeszkoda wieku, która brzmi:

§ 1. Nie może zawrzeć ważnego małżeństwa mężczyzna przed ukończeniem szesnastego roku życia i kobieta przed ukończeniem czternastego roku.

§ 2. Konferencja Episkopatu ma prawo ustalić wyższy wiek do godziwego zawarcia małżeństwa.

Poszczególne przeszkody zrywające zawarte są w kanonach 1083 - 1094. Są to przeszkody, które czynią osobę niezdolną do ważnego zawarcia małżeństwa. Mogą być one:

- publiczne lub tajne

- bezwzględne lub względne

- czasowe lub trwałe

- uprzednie lub następcze.

W kolejnych wpisach postaram się wyszczególnić wszystkie przeszkody zrywające, aby osoby przygotowujące się do małżeństwa miały pewność, że zawrą je ważnie. Natomiast osoby, które mają wątpliwości, co do ważnosci swojego małżeństwa, miały rozeznanie co i jak.

bottom of page