top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

KLAUZULE WYROKOWE. Zakazują zawrzeć nowy związek sakramentalny czy nie?

Dzień dobry w ten wiosenny, aczkolwiek śnieżny poranek!


Dziś będzie o klauzulach zakazujących zawarcie nowego ślubu sakramentalnego. Kto o nich nie słyszał i kto przez nie, nie rozpoczął procesu kościelnego z obawy przed zakazem ponownego zawarcia ślubu kościelnego?


Klauzule te są zazwyczaj dołączane do wyroków stwierdzających nieważność małżeństwa prowadzonych z tytułu niezdolności do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Tak, wiem, dużo słów, a i tak większość społeczeństwa skraca ten tytuł do ogólnego, acz błędnego stwierdzenia, że „mąż zrobił ze mnie wariatkę i chorą psychicznie”. Wiem to. Niemniej klauzule te w większości dotyczą właśnie tego tytułu sporu.


Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego strony mogą zawrzeć nowe małżeństwo zaraz, gdy wyrok lub dekret zostanie im podany do wiadomości, chyba że została dołączona klauzula. Wydanie zakazu zawarcia nowego małżeństwa należy do trybunału, który po raz pierwszy wydał wyrok pozytywny.


Pamiętajcie jednak o tym, że zakaz ten ma charakter jedynie wzbraniający i stronom przysługuje prawo zawarcia małżeństwa zaraz po otrzymaniu wyroku wykonalnego a informacje o nieważności małżeństwa i klauzulach są odnotowane w księgach małżeństw i ochrzczonych.


Gdy przychodzi czas zawarcia nowego małżeństwa sakramentalnego należy poprosić o zdjęcie klauzuli i już! Oczywiście, że zdjęcie klauzuli nie jest wydawane od ręki, gdyż potrzebna jest opinia biegłego sądowego w tym zakresie, ale nie oszukujmy się - adwokat kościelny nam w tym nie pomoże. Jeśli znajdzie się gdzieś taki, który zadeklaruje chęć niesienia pomocy przy jej zdjęciu, to uśmiechnijcie się do niego szeroko i omijajcie z daleka!


Osoby zainteresowane wszczęciem procesu kościelnego o stwierdzenie nieważności małżeństwa zapraszam do kontaktu i pozostawienia do siebie danych kontaktowych. Oddzwaniam :)

Comments


bottom of page