top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

BŁĄD, CO DO OSOBY LUB CO DO PRZYMIOTU OSOBY, czyli w ogólności BŁĄD, KAN. 1097

Według kanonistyki polskiej błąd jest fałszywym sądem o rzeczy, czyli inaczej mniemaniem sprzecznym z rzeczywistością. A w związku z tym, nieważne jest małżeństwo, jeśli przy wyrażaniu zgody małżeńskiej wystąpił błąd, co do osoby poślubianej.

Błąd co do osoby "unieważnia" małżeństwo tylko wtedy, gdy jest uprzedni i trwa w chwili zawierania małżeństwa lub gdy jest aktualny w chwili zawierania związku małżeńskiego. Za przykład może posłużyć nam małżeństwo Jakuba z Leą, zamiast z jej siostrą Rachelą, którą w rzeczywistości chciał poślubić.

Błąd co do przymiotu osoby "unieważnia" małżeństwo, jeśli przymiot ten był zamierzony, wymagany bezpośrednio czyli wprost (a nie w sposób domniemany czy pośredni) oraz zasadniczo, czyli z wykluczeniem innych możliwości. Przykładem może tutaj być błąd, co do wykształcenia osoby - ktoś podaje, że ma dyplom ukończenia wyższej uczelni a tak naprawdę go nie ma, gdyż skończył tylko szkołę podstawową.

Nieważność małżeństwa zależy tu od woli narzeczonego/narzeczonej i musi być brany pod uwagę ważny przymiot, np. wykształcenie.

Kan. 1097 brzmi:

§ 1. Błąd co do osoby powoduje nieważność małżeństwa.

§ 2. Błąd co do przymiotu osoby, chociażby był przyczyną zawarcia małżeństwa, nie powoduje nieważności małżeństwa, chyba że przymiot ten był bezpośrednio i zasadniczo zamierzony.

bottom of page