top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

KTO UDZIELA TZW. "ROZWODÓW KOŚCIELNYCH"?

Tym razem zacznę trochę nietypowo, gdyż zamiast skupić się na wyjaśnieniu kolejnych kanonów z Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa, napiszę o tym kto tak naprawdę udziela "rozwodów kościelnych".

Sądy Kościelne znajdują się na terenie całego kraju w poszczególnych diecezjach i w każdym zakątku świata, ale kto dał im prawo do wyrokowania czy dane małżeństwo jest ważne, czy też nie?

Otóż takie prawo zostało im dane przez Papieża, który jest głową Kościoła Katolickiego i który swoją władzę sprawuje za pośrednictwem Kurii Rzymskiej i sądów kościelnych rozsianych po całym świecie. Papież jako głowa Kościoła Katolickiego posiada najwyższą władzę prawodawczą w zakresie prawa kanonicznego, a także przysługuje mu władza sądownicza. Dlatego sądy kościelne poprzez władzę nadaną przez Papieża wyrokują w sprawach małżeńskich na terenie całego świata bez konieczności prowadzenia sprawy w Rzymie.

Nie wiem czy wiecie, ale na przykład Papież Benedykt XIV dnia 3 listopada 1741 r. ustanowił urząd Obrońcy Węzła Małżeńskiego, który bierze udział w procesach małżeńskich

bottom of page