top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

BRAK ROZEZNANIA CO DO ISTOTNYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH, KAN. 1095 nr 2

Może się zdarzyć, że zgoda małżeńska będzie bezskuteczna, a tym samym małżeństwo będzie nieważne w sytuacji, gdy mimo tego, że osoba zawierająca małżeństwo zdaje sobie sprawę z natury małżeństwa i wie czym ono jest, to jednak nie ma rozeznania co do powagi i wartości przekazywanych istotnych praw i obowiązków małżeńskich. Dzieje się tak, gdyż obowiązki i prawa małżeńskie (takie jak np.: zawiązanie nierozerwalnej wspólnoty całego życia, zmierzanie do wspólnego dobra, zrodzenie i wychowanie potomstwa) są przedmiotem umowy małżeńskiej, a ten kto nie zdaje sobie sprawy z przedmiotu umowy, nie może jej ważnie zawrzeć. Mówiąc o braku rozeznania co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich mamy na myśli lekkomyślne podejście do sakramentu małżeństwa osób w niego wstępujących, a także ich niedojrzałość emocjonalną, która sprawia, że nie przywiązują oni żadnej wagi do sakramentu małżeństwa oraz praw i obowiązków z niego wynikających.

Kanon 1095 § 2 brzmi:

§ 2. Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych.

bottom of page