top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

KANON 1093. PRZESZKODA PRZYZWOITOŚCI PUBLICZNEJ

Przeszkoda ta jest formą bliskości osób, której podstawą jest nieważne małżeństwo albo notoryczny lub publiczny konkubinat. Przyzwoitość publiczna wymaga, aby osoba, będąca w bliskiej relacji z drugą osobą, nie zawierała małżeństwa z jej bliskimi krewnymi w linii prostej. Przeszkoda ta jest pochodzenia kościelnego, która domaga się aby osoby, które nawiązały wspólnotę życia na wzór małżeński, nie wiązały się z najbliższymi osobami drugiej strony. I wygląda to tak, że przeszkoda ta powstaje między jedną ze stron a krewnymi drugiej strony, ale tylko w pierwszym stopniu linii prostej i brzmi następująco:

Przeszkoda przywzoitości publicznej powstaje z nieważnego małżeństwa po rozpoczęciu życia wspólnego albo z notorycznego lub publicznego konkubinatu. Powoduje zaś nieważność małżeństwa w pierwszym stopniu linii prostej między mężczyzną i krewnymi kobiety i odwrotnie

bottom of page