top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

KANON 1092. POWINOWACTWO

Przeszkoda powinowactwa była znana już w prawie rzymskim i zabraniała ona zawierania małżeństw z powinowatymi w I stopniu linii prostej. Po wielu zmianach i rozszerzeniach dodano także linię boczną oraz rozszerzono zakres aż do VII stopnia. Kościół wzorując się na niej również wprowadził tę przeszkodę i unormował w kanonie 1092. Obecnie brzmi ona:

Powinowactwo w linii prostej powoduje nieważność małżeństwa we wszystkich stopniach.

Przeszkoda ta najczęściej zachodzi między żoną a krewnymi męża oraz między mężem a krewnymi żony. W praktyce wygląda to tak:

1. ojczym - pasierbica

2. macocha - pasierb

3. teść - synowa

4. teściowa - zięć

bottom of page