top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

KANON 1091. PRZESZKODA POKREWIEŃSTWA

Przeszkoda ta zachodzi wtedy, gdy narzeczeni pochodzą od wspólnego przodka i łączą ich więzy krwi. Istnieją dwie linie pokrewieństwa. Mianowicie linia prosta i boczna. Linia prosta jest najłatwiejsza i najbardziej przejrzysta do obliczania. Obejmuje ona wstępnych i zstępnych, czyli rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuków, prawnuków. Linia boczna jest trudniejsza i obejmuje osoby, które nie pochodzą wprost od siebie przez zrodzenie, ale mają wspólnego przodka. Jest to na przykład rodzeństwo.

Kanon ten brzmi:

§ 1. W linii prostej pokrewieństwa nieważne jest małżeństwo między wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, zarówno prawego pochodzenia, jak i naturalnymi.

§ 2. W linii bocznej nieważne jest aż do czwartego stopnia włącznie.

§ 3. Przeszkoda pokrewieństwa nie zwielokrotnia się.

§ 4. Nigdy nie zezwala się na małżeństwo, jeśli istnieje wątpliwość, czy strony są spokrewnione w jakimś stopniu linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.

A wygląda to mniej więcej tak:

Linia prosta Linia boczna

R (odzic) R (odzic)

| / \

| / \

| / \

| / \

D (ziecko) B (rat) S (iostra)

D jest krewnym R w I stopniu B jest krewnym S w II stopniu

linii prostej linii bocznej równej

rodzeństwo

R (odzice)

/ \

/ \

S (iostra) B (rat)

| C jest krewną B w III stopniu

| linii bocznej nierównej

C (órka) siostrzenica i wuj

bottom of page