top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

KANON 1084. NIEZDOLNOŚĆ DO ODBYCIA MAŁŻEŃSKIEGO STOSUNKU CIELESNEGO

Kolejną przeszkodą jest tak zwana niemoc płciowa (impotentia coeundi), która brzmi:

§ 1. Niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego uprzednia i trwała, czy to ze strony mężczyzny czy kobiety, czy to absolutna czy względna, czyni małżeństwo nieważnym z samej jego natury.

§ 2. Jeśli przeszkoda niezdolności jest wątpliwa, czy wątpliwość ta jest prawna czy faktyczna, nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa ani też, dopóki trwa wątpliwość, orzekać o jego nieważności.

§ 3. Niepłodność ani nie wzbrania zawarcia małżeństwa, ani nie powoduje jego nieważności, z zachowaniem przepisu kan. 1098.

bottom of page