top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

Z JAKICH TYTUŁÓW MOŻNA PROWADZIĆ PROCES O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA?

Ogólnie rzecz biorąc, aby prowadzić proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy w skardze powodowej, skierowanej do odpowiedniego Sądu Kościelnego, podać tytuł lub tytuły sporu. Te z kolei są ściśle określone i dlatego w prawie kanonicznym wyróżniamy:

- zrywające przeszkody małżeńskie

- wady zgody małżeńskiej

- brak kanonicznej formy zawarcia małżeństwa.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na wyżej wymieniony temat zapraszam do odwiedzania i czytania mojego bloga. Kolejny wpis przybliży Wam tematykę zrywających przeszkód małżeńskich!

bottom of page