top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

ZGODA MAŁŻEŃSKA

Dokładna definicja zgody małżeńskiej znajduje się w kan. 1057 Kodeksu Prawa Kanonicznego i brzmi:

§ 1. Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza.

§ 2. Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa.

Aby małżeństwo zostało ważnie zawarte zgoda małżeńska powinna zostać poprawnie wyrażona. Dlatego musi być ona rzeczywista, czyli wewnętrzna, a nie tylko pozorna. Powinna być również świadoma i dobrowolna. Powinna być również wzajemna. Błędne wyrażenie zgody małżeńskiej skutkuje wadami, które zostały opisane w kann. 1095 - 1107, a które mogą być jednocześnie tytułami nieważności małżeństwa.

bottom of page