top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

WPROWADZENIE DO WAD ZGODY MAŁŻEŃSKIEJ

Sierpień, jak niektórzy twierdzą, jest idealnym miesiącym na zawieranie związków sakramentalnych, ponieważ zawiera w sobie magiczną literkę "r", która ma zapewnić powodzenie w małżeństwie. Nie wiem na ile jest to prawdą, ale żeby małżeństwo było ważnie zawarte należy zgodzić się na ślub z daną osobą i wypowiedzieć przed księdzem udzielającym sakramentu "TAK". Bez tej wypowiedzianej zgody stron małżeństwo nie może zaistnieć.

Wiadomym jest, że zgoda małżeńska jest aktem woli, przez który mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa. Wiadomym jest także, że aby była ona ważna nie może być wyrażona pod przymusem lub nieświadomie. Nie może być też ona dotknięta żadną wadą. Kodeks Prawa Kanonicznego wyróżnia 9 wad zgody małżeńskiej, które w kolejnych postach będę opisywała.

bottom of page