Copyrights © 2014 - 2020 PORADY KANONICZNE Katarzyna Magnuszewska, Warszawa, NIP: 5222605195, poradykanoniczne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ARCHIWUM

Please reload

KANON 1093. PRZESZKODA PRZYZWOITOŚCI PUBLICZNEJ

May 4, 2015

Przeszkoda ta jest formą bliskości osób, której podstawą jest nieważne małżeństwo albo notoryczny lub publiczny konkubinat. Przyzwoitość publiczna wymaga, aby osoba, będąca w bliskiej relacji z drugą osobą, nie zawierała małżeństwa z jej bliskimi krewnymi w linii prostej. Przeszkoda ta jest pochodzenia kościelnego, która domaga się aby osoby, które nawiązały wspólnotę życia na wzór małżeński, nie wiązały się z najbliższymi osobami drugiej strony. I wygląda to tak, że przeszkoda ta powstaje między jedną ze stron a krewnymi drugiej strony, ale tylko w pierwszym stopniu linii prostej i brzmi następująco:

 

Przeszkoda przywzoitości publicznej powstaje z nieważnego małżeństwa po rozpoczęciu życia wspólnego albo z notorycznego lub publicznego konkubinatu. Powoduje zaś nieważność małżeństwa w pierwszym stopniu linii prostej między mężczyzną i krewnymi kobiety i odwrotnie

 

 

 

Please reload