Copyrights © 2014 - 2020 PORADY KANONICZNE Katarzyna Magnuszewska, Warszawa, NIP: 5222605195, poradykanoniczne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ARCHIWUM

Please reload

KANON 1091. PRZESZKODA POKREWIEŃSTWA

March 31, 2015

Przeszkoda ta zachodzi wtedy, gdy narzeczeni pochodzą od wspólnego przodka i łączą ich więzy krwi. Istnieją dwie linie pokrewieństwa. Mianowicie linia prosta i boczna. Linia prosta jest najłatwiejsza i najbardziej przejrzysta do obliczania. Obejmuje ona wstępnych i zstępnych, czyli rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuków, prawnuków. Linia boczna jest trudniejsza i obejmuje osoby, które nie pochodzą wprost od siebie przez zrodzenie, ale mają wspólnego przodka. Jest to na przykład rodzeństwo.

 

Kanon ten brzmi:

§ 1. W linii prostej pokrewieństwa nieważne jest małżeństwo między wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, zarówno prawego pochodzenia, jak i naturalnymi.

§ 2. W linii bocznej nieważne jest aż do czwartego stopnia włącznie.

§ 3. Przeszkoda pokrewieństwa nie zwielokrotnia się.

§ 4. Nigdy nie zezwala się na małżeństwo, jeśli istnieje wątpliwość, czy strony są spokrewnione w jakimś stopniu linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.

 

 

A wygląda to mniej więcej tak:

 

                       Linia prosta                                                                                        Linia boczna

 

                          R (odzic)                                                                                              R (odzic)

                               |                                                                                                          /    \

                               |                                                                                                        /        \

                               |                                                                                                      /            \       

                               |                                                                                                    /                \

                        D (ziecko)                                                                                     B (rat)          S (iostra)

 

             D jest krewnym R w I stopniu                                                      B jest krewnym S w II stopniu

             linii prostej                                                                                      linii bocznej równej

                                                                                                                       rodzeństwo

 

                                                                                               

 

                                                                               R (odzice)

                                                                                   /     \

                                                                                 /         \

                                                                     S (iostra)       B (rat)

                                                                           |                                C jest krewną B w III stopniu

                                                                           |                                linii bocznej nierównej

                                                                     C (órka)                          siostrzenica i wuj

                                                                       

 

 

                                                                           

Please reload