top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

KANON 1088. PRZESZKODA ŚLUBU

Przez wiele osób przeszkoda ta może być odebrana jako przeszkoda zawarcia ślubu, ale nie ma ona z nim nic wspólnego. Źródłem tej przeszkody jest wieczysty ślub czystości złożony publicznie w instytucie zakonnym. Chodzi w niej bowiem o to, że składamy Bogu świadomą i dobrowolną obietnicę (ślub). Domaga się on dochowania wierności przyrzeczeniu złożonemu Bogu. Nie trzeba tego jakoś szczególnie tłumaczyć, gdyż jest rzeczą zrozumiałą, że małżeństwo zawarte przez zakonnika uniemożliwiałoby mu wypełnienie ślubów zakonnych. Przeszkoda ta ustaje przez indult sekularyzacyjny, wydalenie z zakonu i przez dyspensę. Kanon ten brzmi:

Nieważnie usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy są związani wieczystym ślubem publicznym czystości w instytucie zakonnym.

bottom of page