top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

KANON 1087. PRZESZKODA ŚWIĘCEŃ

Piatą przeszkodą zrywającą, sklasyfikowaną w kanonie 1087 Kodeksu jest przeszkoda święceń, która brzmi:

Nieważnie usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy otrzymali święcenia.

Kanon ten odnosi się jedynie do osób duchownych, którzy miano to uzyskują poprzez przyjęcie święceń diakonatu. Kolejnymi święceniami, które mogą otrzymać duchowni są święcenia prezbiteratu i skary biskupiej, a każde z tych święceń stanowi osobne źródło przeszkody małżeńskiej. Od tej przeszkody można dyspensować.

bottom of page