top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU - CZYLI KTÓRY SĄD BĘDZIE ROZPATRYWAŁ NASZĄ SPRAWĘ?

Jeżeli osoby zainteresowane stwierdzeniem nieważności małżeństwa mają już napisaną skargę powodową popartą środkami dowodowymi, mają zgłoszonych świadków procesowych oraz mają ustalony tytuł lub tytuły sporu, to mogą złożyć skargę w Sądzie. Tylko w którym? - rodzi się pytanie.

Kodeks Prawa Kanoniczego z 1983 r. przewiduje 4 przypadki ustalania trybunału rozpatrującego sprawę. Według kanonu 1673 tegoż Kodeksu trybunałami w procesie o nieważność

małżeństwa są:

- trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte

- trybunał miejsca, w którym strona pozwana jest zameldowana lub przebywa na stałe

- trybunał miejsca, w którym strona powodowa mieszka na stałe (tylko w niektórych przypadkach)

oraz czwarty, ostatni z możliwych:

- trybunał miejsca, na którym trzeba będzie zbierać większość dowodów.

bottom of page