top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

DOKUMENTACJA MEDYCZNA? CZYLI CO TRYBUNAŁ MA NA MYŚLI!

Każdy z nas na pewno posiada jakąś dokumentację medyczną. Może ona być bardziej obszerna lub trochę mniej, niemniej jednak, pomimo przebytych wielu chorób, nie każda z nich jest interesująca dla Sądu. I tak dla zobrazowania przykładu, przeziębienie nie jest chorobą świadczącą o nieważności małżeństwa. Ważna natomiast jest dokumentacja świadcząca o przebytych chorobach psychicznych i różnych hospitalizacjach z tym związanych lub pobytach w placówkach odwykowych czy poradniach leczenia uzależnień. I właśnie taką dokumentację należy dołączyć do akt, bez obaw o odrzucene jej jako dowodu w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

bottom of page