top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

"ROZWÓD KOŚCIELNY". CZY NAPRAWDĘ ISTNIEJE W KOŚCIELE KATOLICKIM?

Wiele osób, szukających informacji dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa często błędnie określa je mianem "rozwodu kościelnego". To jest niedopuszczalne. Zapamiętajcie! W Kościele Katolickim nie ma rozwodów. Małżeństwa, które zostało ważnie zawarte, nie da się unieważnić, nie da się go rozwiązać. Nie można się rozwieść. Osoby, które tak myślą są w błędzie i nieświadomie porównują proces kościelny do procesu cywilnego. Różnica tkwi w tym, że w procesie kościelnym o stwierdzenie nieważności małżeństwa bada sie okoliczności przedślubne, a nie poślubne. Okoliczności przedślubne, to takie, które trwały w okresie narzeczeństwa stron. Natomiast okoliczności poślubne, to takie, które nastąpiły po zawarciu sakramentalnego małżeństwa i nie mogą stanowić o ważności czy nieważności związku sakramentalnego. Dlatego należy być ostrożnym i nie szukać na siłę przyczyn, aby się "rozwieść", by ponownie zawrzeć ślub kościelny, gdyż przeważnie nie wychodzi to na dobre.

bottom of page