Copyrights © 2014 - 2020 PORADY KANONICZNE Katarzyna Magnuszewska, Pl. Czerwca 1976 r., 02-495 Warszawa, NIP: 5222605195, poradykanoniczne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Katarzyna

prawnik kanonista z wykształcenia i z zamiłowania również:)

Po przepracowaniu kilku lat w Metropolitalnym Sądzie Warszawskim postanowiła założyć bloga www.poradykanoniczne.pl. Poprzez niego pragnie przybliżyć zasady panujące w Kościele Katolickim. Indywidualnie również udzieli porad kanonicznych, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, w zakładce

 

August 1, 2018

Księże Henryku! ten post dedykuję specjalnie dla Księdza. Gdyby nie Ksiądz, to w tym Sądzie nie byłoby tak wesoło:)

Gdy pracowałam w Metropolitalnym Sądzie Warszawskim, na którego lubiłam mówić MSW i dodawać, że dla nich pracuję ;) , to równie często w kuluarach sądowych używaliśmy skrótu O.W.Małż. I często bywało tak, że sprawy sądowe, które były do mnie przypisane w większości miały tego samego obrońcę, któremu nigdy się nigdzie nie spieszyło, przez co sprawy po prostu leżały. Leżały i czekały. A na co? nie wiadomo na co.

I z rozrzewnieniem wspominam czasy, kiedy wchodząc do pracy wielokrotnie słyszałam wrzask kierownika kancelarii Sądu: "gdzie jest ta małża?! sprawy leżą!"

Na co Obrońca z rozbrajającym uśmiechem odpowiadał: "przecież nie mają nóg, więc leżą, gdyby je miały, to by stały":)

July 30, 2018

Według kanonistyki polskiej błąd jest fałszywym sądem o rzeczy, czyli inaczej mniemaniem sprzecznym z rzeczywistością. A w związku z tym, nieważne jest małżeństwo, jeśli przy wyrażaniu zgody małżeńskiej wystąpił błąd, co do osoby poślubianej.

Błąd co do osoby "unieważnia" małżeństwo tylko wtedy, gdy jest uprzedni i trwa w chwili zawierania małżeństwa lub gdy jest aktualny w chwili zawierania związku małżeńskiego. Za przykład może posłużyć nam małżeństwo Jakuba z Leą, zamiast z jej siostrą Rachelą, którą w rzeczywistości chciał poślubić.

Błąd co do przymiotu osoby "unieważnia" małżeństwo, jeśli przymiot ten był zamierzony, wymagany bezpośrednio czyli wprost (a nie w sposób domniemany czy pośredni) oraz zasadniczo, czyli z wykluczeniem innych możliwości. Przykładem może tutaj być błąd, co do wykształcenia osoby - ktoś podaje, że ma dyplom ukończenia wyższej uczelni a tak naprawdę go nie ma, gdyż skończył tylko szkołę podstawową.

Nieważność małżeństwa zależy tu od woli narzeczonego/narzeczonej i musi być brany pod uwagę ważny przymiot, np. wykształcenie.

Kan. 1097 brzmi:

§ 1. Błąd co do osoby powoduje nieważność małżeństwa.

§ 2. Błąd co do przymiotu osoby, chociażby był przyczyną zawarcia małżeństwa, nie powoduje nieważności małżeństwa, chyba że przymiot ten był bezpośrednio i zasadniczo zamierzony.

May 9, 2018

Tym razem zacznę trochę nietypowo, gdyż zamiast skupić się na wyjaśnieniu kolejnych kanonów z Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa, napiszę o tym kto tak naprawdę udziela "rozwodów kościelnych".

Sądy Kościelne znajdują się na terenie całego kraju w poszczególnych diecezjach i w każdym zakątku świata, ale kto dał im prawo do wyrokowania czy dane małżeństwo jest ważne, czy też nie?

Otóż takie prawo zostało im dane przez Papieża, który jest głową Kościoła Katolickiego i który swoją władzę sprawuje za pośrednictwem Kurii Rzymskiej i sądów kościelnych rozsianych po całym świecie. Papież jako głowa Kościoła Katolickiego posiada najwyższą władzę prawodawczą w zakresie prawa kanonicznego, a także przysługuje mu władza sądownicza. Dlatego sądy kościelne poprzez władzę nadaną przez Papieża wyrokują w sprawach małżeńskich na terenie całego świata bez konieczności prowadzenia sprawy w Rzymie.

Nie wiem czy wiecie, ale na przykład Papież Benedykt XIV dnia 3 listopada 1741 r. ustanowił urząd Obrońcy Węzła Małżeńskiego, który bierze udział w procesach małżeńskich

March 27, 2018

Można znać naturę małżeństwa, można wiedzieć czym ono jest oraz jakie obowiązki i prawa ono ze sobą niesie, ale mimo to umowa małżeńska będzie nieważna jeśli jedno z małżonków jest niezdolne do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Chodzi tutaj o sytuacje, w których mimo najszczerszych chęci jedno z małżonków wskutek zaburzeń natury psychicznej nie jest w stanie podjąć ani wypełnić istotnych obowiązków małżeńskich. Czyli inaczej mówiąc, nikt nie może zobowiązać się do tego, czego nie jest w stanie wykonać, co pokrótce znaczy tyle, że chodzi tutaj o zaburzenia osobowości uniemożliwiające nawiązanie relacji międzyosobowej między małżonkami. Są nimi m.in.: nimfomania, homoseksualizm, alkoholizm chroniczny, syndrom borderline, nerwica, schizofrenia czy psychoza maniakalno-depresyjna.

Jak widać kanon ten obejmuje szeroki zakres zaburzeń osobowości, co wiąże się z tym, że nie można konkretnie wymienić wszystkich anomalii uniemożliwiających nawiązanie relacji międzyosobowej, które mają wpływ na ważność umowy małżeńskiej. Sprecyzowanie i zakwalifikowanie wszystkich zaburzeń osobowości jest praktycznie niemożliwe, ale przy pomocy psychologów i psychiatrów jest to do zrobienia.

Kanon 1095 § 3 brzmi:

§ 3. Z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich.

November 6, 2017

Może się zdarzyć, że zgoda małżeńska będzie bezskuteczna, a tym samym małżeństwo będzie nieważne w sytuacji, gdy mimo tego, że osoba zawierająca małżeństwo zdaje sobie sprawę z natury małżeństwa i wie czym ono jest, to jednak nie ma rozeznania co do powagi i wartości przekazywanych istotnych praw i obowiązków małżeńskich. Dzieje się tak, gdyż obowiązki i prawa małżeńskie (takie jak np.: zawiązanie nierozerwalnej wspólnoty całego życia, zmierzanie do wspólnego dobra, zrodzenie i wychowanie potomstwa) są przedmiotem umowy małżeńskiej, a ten kto nie zdaje sobie sprawy z przedmiotu umowy, nie może jej ważnie zawrzeć. Mówiąc o braku rozeznania co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich mamy na myśli lekkomyślne podejście do sakramentu małżeństwa osób w niego wstępujących, a także ich niedojrzałość emocjonalną, która sprawia, że nie przywiązują oni żadnej wagi do sakramentu małżeństwa oraz praw i obowiązków z niego wynikających.

Kanon 1095 § 2 brzmi:

§ 2. Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych.

October 17, 2017

Ponieważ zgoda małżeńska jest aktem woli, dlatego nieważność małżeństwa może być spowodowana nie tylko brakiem zgody, ale również różnymi okolicznościami, które mogą na nią wpływać. Dlatego też mówimy o wadach zgody małżeńskiej, czyli np.: o braku rozeznania co do praw i obowiązków małżeńskich, psychicznej niezdolności przyjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, błędzie, pozornej zgodzie na małżeństwo, przymusie czy bojaźni.

Kanon 1095 nr 1 brzmi:

§ 1. Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy są pozbawieni wystarczającego używania rozumu.

Kanoniści usiłując rozwiać wątpliwości tego kanonu ostatecznie doszli do wniosków, że kanon ten dotyczy osób, które są dotknięte chorobami umysłowymi, czyli np. schizofrenią lub w chwili wyrażania zgody małżeńskiej są pod wpływem środków odurzających jak np. alkohol, narkotyki, hipnoza.

June 9, 2017

Gdy odebrałam dziś telefon byłam przekonana, że będzie to standardowa rozmowa w sprawie porady. Jednakże zadowolenie i radość promieniująca od mojego rozmówcy była tak duża, że po pierwszych jego słowach zdałam sobie sprawę z tego, co się stało. Otóż był to telefon w sprawie wygranego procesu! Tak, procesu który zaczął się kilka lat temu i który właśnie dziś zakończył się pozytywnym wyrokiem dla stron procesowych.

W takich sytuacjach czuję się bardzo doceniona i jest mi niezmiernie miło, że kolejny proces zakończył się pozytywnie dla stron. To bardzo budujące uczucie, gdy dzięki mojej pomocy moi Klienci otrzymują powiadomienie o wyroku pozytywnym. Oby tak dalej!

April 26, 2016

Dokładna definicja zgody małżeńskiej znajduje się w kan. 1057 Kodeksu Prawa Kanonicznego i brzmi:

 

§ 1. Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza.

§ 2. Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa.

 

Aby małżeństwo zostało ważnie zawarte zgoda małżeńska powinna zostać poprawnie wyrażona. Dlatego musi być ona rzeczywista, czyli wewnętrzna, a nie tylko pozorna. Powinna być również świadoma i dobrowolna. Powinna być również wzajemna. Błędne wyrażenie zgody małżeńskiej skutkuje wadami, które zostały opisane w kann. 1095 - 1107, a które mogą być jednocześnie tytułami nieważności małżeństwa.

December 8, 2015

W związku z niemałym zamieszaniem dotyczącym zmian w procesach kościelnych wprowadzonych przez Papieża Franciszka i obowiązujących od dzisiaj, zarówno prasa, jak i radio, poprosiło mnie o krótki komentarz "reformy". Wywiad na żywo w radio TOK FM był nie lada wyzwaniem, gdyż nigdy wcześniej nie miałam takiego doświadczenia. Natomiast z pojawianiem się w prasie nawet dobrze sobie radzę :)

 

September 24, 2015

Gdy w tamtym roku Papież Franciszek próbował dać do zrozumienia, że procesy kościelne trwają za długo i należy je skrócić, nikomu nie przyszło do głowy, że zreformuje prawo. Wprawdzie trwało to prawie rok, ale to o czym wspominał okazało się prawdą. Jego motu proprio ogłoszone na początku września 2015 r. zacznie obowiązywać od 8 grudnia tegoż roku. Zapraszam do zapoznania się z moim artykułem, który ukaże się w Tygodniku Powszechnym w przyszłą niedzielę, tj. 27 września, a który jest dostępny już dzisiaj onilne:)

Polecam i zachęcam do przeczytania!

 

https://www.tygodnikpowszechny.pl/wazne-czy-niewazne-30257

Please reload